Navorsing in Steinkopf 377 Spesies Angeteken

navorsing in steinkopf 377 spesies angetekenBehalwe dat ‘n ongelooflike 377 spesies in ‘n relatiewe klein area in Steinkopf, die Kosies area, tydens onlangse samewerkende navorsing deur Conservation Suid Afrika (CSA) en Nurture Restore Innovate (NRI), aangeteken is, is daar ook die mees suidelike populasie van Halfmense (Pachypodium namaquanum) ontdek!

CSA beplan om hul aktiwiteite vir die bou van weerstandigheid teen klimaatsverandering na die Steinkopf area uit te brei. Steinkopf is as ‘n nuwe studie area gekies omdat dit in beide die Sukkulente Karoo Biodiversiteits Hotspot en die SKEP se prioriteits area geleë is. Die hoof-fokus area binne die Steinkopf meent sluit ‘n Kritiese Biodiversiteits Area (CBA) in. ‘n Kritiese biodiversiteits area is ‘n area in ‘n landskap wat krities is vir die behoud van die unieke verskeidenheid spesies wat daar voorkom en om aksies te beplan wat sal verseker dat die ekosisteem volhoubaar kan funksioneer, en dat ekosisteemdienste nie verlore gaan nie deur ongepaste bestuurspraktyke nie.

Steinkopf is gekies deur ‘n proses waar daar gekyk is watter areas ‘n kombinasie toon van kwesbaarheid vir klimaatsverandering en unieke eienskappe. Nadat daar op Steinkopf besluit is, soos deur hierdie studie aangedui, word daar nou verdere navorsing gedoen om die gebied en die ekologie daarvan in diepte te verstaan. Hoe beter ons ‘n area verstaan, hoe meer kan ons die regte bestuurspraktyke vir so ‘n area in plek sit om te verseker dat die mense wat daar leef en ‘n bestaan moet maak, die beste kans het om weerstand te bied teen die verwagte negatiewe impakte van klimaatsverandering wat voorspel word.

Kleinvee boerdery word oor groot areas in Namakwaland beoefen, ook in die Steinkopf area, en met die huidige voospellings deur Klimaatsveranderings-modelle word voorspel dat Namakwaland binne die volgende 50 jaar van ‘n semi-woestyn na ‘n woestyn kan verander. Teen hierdie agtergrond fokus CSA daarop om, in samewerking met plaaslike rolspelers, inligting te bekom wat saamgesmelt kan word met regeringsbeleid en wat gebruik kan word om goeie beweidingspraktyke en bestuurspraktyke vir varswaterbronne, te ontwikkel.

Vir CSA om die regte besluite en raamwerk daar te stel vir die produsering van bruikbare en toepaslike weidings riglyne en volhoubare boerderypraktyke, was dit nodig dat CSA ‘n wetenskaplike studie doen om vas te stel watter tipe plantgemeenskappe in die area voorkom. Die verspreiding van die verskillende plantegroei assosiasies is ook gekarteer as verskeie mosaike.

Buiten hierdie ryk biodiversiteit wat Steinkopf huisves, sluit die area ook potensiaal in om toerisme te ontwikkel in sowel as geleenthede om bewarings uitkomste met regerings prioriteite soos werkskepping en die verligting van armoede te kombineer.

Vir meer inligting kontak Halcyone Muller op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Additional information