CSA en Leliefontein Inwoners Betoon Hul Liefde vir die Veld

csa en leliefontein inwoners vertoon hul liefde vir die veldConservation South Africa (CSA) het op 3 Desember 2012 hul Love Our Veld veldtog bekend gestel by Leliefontein Intermediêre Skool. Met die veldtog wil CSA die inwoners van die Sukkulente Karoo Streek meer bewus maak van die belangrikheid van ons biodiversiteit en hoe ons as mense dit volhoubaar kan benut, maar ook moet bewaar.
 
 
Dit is veral belangrik aangesien ons natuurlike omgewing se gesondheid bedreig word deur baie faktore soos klimaatsverandering, oorbenutting en wanbestuur. Halcyone Muller, ‘n  ekoloog by CSA sê dat hulle beplan om die program oor die hele streek te implementeer en wil graag alle natuur en omgewings klubs, forums en skole betrek om hul eie Love Our Veld  komitees te stig in hul onderskeie dorpe.
 
Verskeie ander instansies is vennote in die Love Our Veld program, soos Departement Omgewingsake, Departement Omgewing en Natuurbewaring, SANBI,  SANParke, en die Werk vir Water en Vleilande Program.Tydens die bekendstelling van die program het Ronnie Newman van CSA gepraat oor die belangrikheid wat die natuur in elkeen se lewe speel. Newman het gemaan dat dit ons almal se plig is om Moeder Natuur te bewaar omdat dit ons eie sekuriteit gaan verseker.
 
Tydens die bekendstelling van Love Our Veld wat deur Eco Rangers, Eco Schools lede, BRI lede en die publiek bygewoon is, is verskeie aktiwiteite aangebied wat gefokus het op die bewaring van ons natuurlike ekosisteme. By die Leliefontein Vleiland is ‘n skattejag aangebied en by !Xhnarras het Eco Rangers groepe geneem op praktiese uitstappies in die veld om hulle in te lig oor wat presies ‘n Eco Ranger doen. 
 
Die spanne van DENC en SANParke het ook ‘n interessante puppet show aangebied wat
op die belangrikheid van vleilande en natuurbewaring gefokus het.  Ouma Trooi het stories vertel van toentertyd. Die dag is geëindig met Oom Ivan van die Vleiland span wat die mense begelei het op klavier terwyl Kersgesange gesing is. 
 
‘n Gesonde omgewing is belangrik vir die voortbestaan van mens en dier, en dis veral belangrik vir ons streek se mense wat baie na aan die veld en die natuur lewe. Newman het genoem dat derduisende toeriste elke jaar na die wonderprag van die Namakwaland kom kyk, en dat ons as inwoners en rentmeesters van die area dit moet bewaar. 
 
Newman het al die rolspelers bedank vir hulle teenwoordigheid en bydraes om die dag ‘n sukses te maak, asook die borge SuperSPAR Springbok, Coca-Cola Springbok, WWF en Departement Waterwese en Bosbou vir hulle bydraes en ondersteuning.
 
Vir meer inligting kontak Arthur Cloete op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Additional information