Namakwaland Skole Geniet Junior Landcare Ekskursie

namakwaland skole se junior landcare ekskursieDie doel van die Junior Landcare is om leerders bekend of bloot te stel aan die natuurbewaring, klimaatsverandering, omgewings vriendelike boerdery, die rol van die Nasionale Parke en die noodsaaklikheid daarvan om natuurlike hulpbronne volhoubaar te benut en te bewaar.

Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het twee laerskole geidentifiseer om die Junior Landcare Ekskursie vanaf 27 Februarie tot 1 Maart 2013 te Port Nolloth by te woon.  Die groep het bestaan uit 50 graad sewe leerders, twee onderwysers en twee amptenare van die Departement Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling.  Die skole wat deelgeneem het was Concordia Laerskool en Okiep Laerskool. Die leerders het vertrek vanaf die verskillende skole op 27 Februarie na Muisvlak Motel in Port Nolloth.  Na almal hul gevestig het, het die verrigtinge begin. Die verrigtinge het plaasgevind by Luvuyo Drop In Centre te Port Nolloth.

Morne Farmer, omgewings beampte by die Noord Kaap Departement van Natuur Bewaring (DENC) het die leerlinge ‘n praatjie gegee oor vleilande, hulle belangrikheid en die bedreigings vir vleilande. “Vleilande verskil in grootte, hulle kan groot of klein wees. By Rooiberg in Garies kom die vleiland 1.76 meter hoog voor.” het Farmer beklemtoon  aan die leerders.   

Aletta Joseph, beampte by die Richtersveld Nasionale Park van die Suid Afrikaanse Nasionale Parke (SANParks) het gepraat oor die verskillende programme waarby die Park betrokke is en ook die feit dat dit een van die eerste Transfrontier Parke in die land was.

Lazlian Boks van die Departement Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het oor die belangrikheid van voedsel sekuriteit gepraat asook die verskillende maniere hoe voedsel sekuriteit bekom en bevorder kan word.

Abe Koopman, Namakwa Koordineerder  het ‘n oorsig gegee van die Suid Afrikaanse Nasionale Biodiversiteit Instituut (SANBI) se rol  as voog van bewaring van biodiversiteit in die land . Die term biodiversiteit is ook ontleed en bespreek. Verskillende vorme van biodiversiteit, die belangrikheid daarvan en die bedreigings wat dit ondervind veral klimaatsverandering is bespreek.

Hierna is beweeg na die tonnels waar groente gekweek word deur die Luvuyo Drop In Centre. Na middagete is ook ‘n besoek gebring aan die visfabriek in Port Nolloth.

“Ek waardeer dit dat hierdie gebeutenis in vennootskap uitgevoer was” sê Koopman. “die entoesiasme van die leerders was aansteeklik”. 

Vir meer inligting kontak Nico Cloete 027-712 1315.

Additional information