‘Let’s Respond Toolkit’ Lei Tot Uitruilprogram

ndm adapting to cc conference 2013 1Op 30 en 31 Oktober het verskeie staatsdepartemente, NGO’s en akademiese venote van CSA in Springbok bymekaar gekom om deel te neem aan ‘n uitruilprogram ten opsigte van klimaatsverandering aanpasbaarheid.

CSA het vroëer vanjaar begin om saam met die Namakwa Distrik Munisipaliteit te werk aan die ‘Let’s Respond Toolkit’. Dit het gelei tot die vorming van dieper verbindinge met die plaaslike regeringsamptenare, SALGA en COGTA sowel as ander partye wat betrokke is by die ontwerp van die program hoofsaaklik DEA en GIZ. Verskeie ander munisipaliteite in die land maak ook van die gereedskap gebruik en het al baie verwesenlik in terme van climaatsverandering kwesbaarheid beplanning en integrasie.

Die werkswinkel het gepoog om nasionale konteks op die beleidsraamwerk en nasionale konteks van klimaatsverandering aanpassings te plaas.

Van die geleentheid is gebruik gemaak om die ‘Lets Respond Toolkit’ bekend te stel en SALGA en COGTA se ondersteuning vir plaaslike regering wat aanpassing as ‘n klimaatsveranding vaatbare benadering tot beplanning aanneem publiek te maak.

Verskeie plaaslike regerings van regoor die land het die geleentheid gekry om hulle verrigtinge, struikelblokke en ervaringe met klimaatsvatbare beplanning met ander in gelyksoortige posisies as hulself te deel. Daar is dus ‘n positiewe omgewing geskep waar die betrokke persone van mekaar kan leer en hul ervarings deel met mekaar, met baie geleenthede vir interaksie en besprekings.

Die tweedag program het begin met ‘n inligting sessie waar daar verskeie voorleggings was, waarna deelnemers die geleentheid gehad het om mekaar beter te leer ken en hulle verskeie projekte in meer besonderhede in kleiner groepe te bespreek. Die oefening was baie pret vir die deelnemers en dit was ook ‘n effektiewe sessie wat gelei het tot baie besprekings onder die deelnemers. Die besprekings het gelei tot ‘n informele ooreenkoms tussen die Wes Kaap en Noord Kaap se amptenare,wat ooreengekom het om hul klimaatsvatbare plan te deel en op die ander se planne komentaar te lewer.

Die deelnemers aan die uitruil program het die geleentheid gekry om na twee plaaslike klimaatvatbaarheid programme te gaan-NAMPetroleum wat ‘n plaaslike vervaardiger van biodiesel is wat gemaak word uit gebruikte kookolie en Ikhwela, ‘n plaaslike herwinningsprojek. Beide die projekte val onder die verligtings afdeling van klimaatsvatbaarheid program beide verminder die uitlatings wat die probleem in die eerste plek veroorsaak het. Die projek besoeke demonstreer die vaardighede, belangstelling en kapasiteit wat in die plaaslike gemeenskappe bestaan.

Vir meer inligting kontak Amanda Bourne op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vir meer inligting kontak Kim Meissenheimer op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information